Wie is Jezus?

Wanneer je de Heere Jezus zou moeten beschrijven, wat zou je dan over Hem kunnen zeggen? De Bijbel geeft ons hierover veel informatie. Laten we een paar punten noemen.

Auteur: Ds. G. Tomassen

Lees meer